pracownia doskonalenia

Szkolenia w obszarze kompetencji miękkich to coś więcej niż produkt, czy usługa, o której warto od czasu do czasu pomyśleć, chcąc rozwijać siebie lub zespół, być w miarę na bieżąco, jeśli chodzi o trendy bądź odhaczyć tę pozycję na liście spraw do zrobienia.  

Szkolenia w obszarze kompetencji miękkich to długofalowa inwestycja, która:

 • pomoże zdiagnozować obszary warte usprawnienia
 • wzbogaci zasoby ludzkie w wielowarstwowe zestawy kompetencji
 • umocni pozycje zarówno jednostki, jak i całego zespołu – tym samym wpływając na relacje partnerskie
 • wskaże mocne strony, których rozwój będzie wpływał pozytywnie na atmosferę, współdziałanie i kulturę organizacji
 • usprawni ogólne funkcjonowanie poprzez wzrost motywacji, zaangażowania i chęci do efektywnej współpracy

W zestawieniu szkoleń znajdują się wybrane obszary tematyczne w kontekście rozwoju kompetencji miękkich. Celem uzyskania szczegółowych informacji – zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

zakres szkoleń

profesjonalna obsługa klienta

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Efektywna współpraca z klientem
• Korespondencja biznesowa
• Obsługa klienta w kontakcie pośrednim i bezpośrednim
• Budowanie relacji z klientem
• Sytuacje trudne w pracy z klientem

human resources

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Ocena okresowa pracownika
• Profesjonalne rozmowy rekrutacyjne
• Integracja nowego pracownika
• Zarządzanie działem HR
• Training trainers

rozwój osobisty

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Zarządzanie stresem i emocjami
• Asertywność i poczucie własnej wartości
• Istota efektywnej komunikacji
• Automotywacja i zaangażowanie
• Zarządzanie sobą w czasie

windykacja należności pieniężnych

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Profesjonalna rozmowa windykacyjna
• Spersonalizowana charakterystyka dłużnika
• Korespondencja windykacyjna
• Narzędzia pracy z dłużnikiem
• Istota komunikacji w kontekście windykacji

zarządzanie zespołem

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Efektywna współpraca i współdziałanie w zespole
• Skuteczne kierowanie zespołem (także w trybie zdalnym)
• Komunikacja w pracy
• Motywacja w zespole
• Dysfunkcje pracy zespołowej

negocjacje handlowe

Przykładowy zakres merytoryczny:

• Istota budowania porozumienia
• Negocjacje handlowe – sytuacje trudne
• Narzędzia i metody wsparcia negocjacji
• Win-win – metodyka działania
• Branding marki a negocjacje

praktyczne wskazówki

W jaki sposób przygotowywany jest program szkolenia

Zacznijmy od tego, że dobrze przygotowany program szkolenia to taki, który faktycznie stworzony został pod konkretne potrzeby. Oczywiście na pierwszym etapie można zaproponować jego ogólną wersję. Niemniej powinna ona stanowić jedynie szkielet.

Już na samy początku warto zrozumieć jedną istotną kwestię – każdy klient jest inny, każdy problem – choć pozornie brzmi podobnie – jest inny, każdy case jest wyjątkowy.

Kolejnym etapem jest szczegółowa analiza potrzeb w kontekście zakresu szkolenia. Skąd wynikła taka potrzeba? Kto ją zgłosił? Jakie elementy są kluczowe? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Jakie jest ogólne nastawienie w zespole lub w firmie? Jakie są wcześniejsze doświadczenie w tym zakresie.

Wszystko to jest niezwykle istotne – ponieważ nie chcemy niczego powielać lub zaleczyć, działać wybiórczo.

Dopiero wówczas możemy myśleć o stworzeniu indywidualnego programu szkoleniowego.

Czym jest badanie potrzeb

Badanie potrzeb to wyjątkowo istotny punkt efektywnego procesu szkoleniowego. Polega on m.in. na stworzeniu spersonalizowanej ankiety. Jej celem nadrzędnym jest zebranie istotnych, dla osoby prowadzącej szkolenie, informacji na temat obecnego poziomu wiedzy, najczęstszych sytuacji trudnych w danym obszarze, samooceny kompetencji uczestników.

Na tej podstawie przygotowywane są ćwiczenia rozwojowe realizowane podczas zajęć. Ponadto budowane są analizy przypadków, których wartość w trakcie zajęć jest nieoceniona.

Jednocześnie mogą one posłużyć, jako dodatkowa informacja o kondycji zespołu lub całego przedsiębiorstwa.

Jakie są obecnie najistotniejsze kompetencje miękkie

Znaczenie rozwoju osobistego jest niezaprzeczalne. Wpływa on bowiem na: atmosferę, poziom zaangażowania, podejście do wykonywanych zadań, kwestię współpracy i współdziałania.

Jednak z uwagi na to, że pojęcie rozwój osobisty jest dość szerokie – poniżej przestawimy 3 najistotniejsze składowe, które stanowią filar kluczowych kompetencji:

Komunikatywność

W ogólnym ujęciu komunikatywność postrzegana jest jako umiejętność skutecznego prowadzenia rozmów. Tymczasem jest to pojęcie o wiele bardziej złożone.

Żebyśmy faktycznie mogli skutecznie prowadzić rozmowy, musimy:

 • nauczyć się słuchać innych
 • potrafić formułować myśli w sposób jasny i przejrzysty
 • mieć świadomość ograniczeń i barier, które w tym zakresie występują
 • panować nad spójnością wypowiedzi
 • świadomie zarządzać emocjami
 • wiedzieć, w jaki sposób pokonać ewentualne sytuacje trudne

Każdy z tym elementów wymaga właściwego przepracowania. Niemniej znaczenie tej kompetencji jest olbrzymie. Komunikujemy się praktycznie cały czas – ze sobą, między sobą – werbalnie i znaczeniowo. To bardzo ważne, jeśli potrafimy robić to w sposób dopasowany.

Wszystko się rozwija, zmienia, ewaluuje. Jeśli zależy nam na efektywności działań – koniecznie musimy zadbać ten element.

Samoświadomość

Człowiek świadomy siebie to człowiek szczęśliwy. Potrafi bowiem spojrzeć na siebie i swoje działania w sposób wielowymiarowy.  Wie, jak istotne jest budowanie relacji z innymi, tworzenie partnerskich zależności, jednocześnie wzajemne szanowanie granic. Przykłada on dużą uwagę do rozwoju asertywności, pewności siebie, poczucia własnej wartości. Wie bowiem, jakie ma to znaczenie w kontekście współpracy, motywacji, realizacji zadań.

Przepracowanie tej kompetencji jest korzystne nie tylko z uwagi na innych. Wszak mając wiedzę w tym obszarze, jesteśmy w stanie zwiększyć swoją efektywność, skuteczniej radzić sobie z sytuacjami trudnymi, a nawet zabezpieczyć się przed potencjalnymi zaburzeniami natury mentalnej.

Myślenie przez rozwiązania

Wyjaśnimy na wstępie, że jest to jeden z elementów odporności psychicznej. Aktualnie niezwykle ceniony. Przyczyna tego jest prosta – myślenie przez rozwiązania oszczędza czas, zapobiega potencjalnym konfliktom, uskutecznia działanie.

Nie jest to jednak nasza postawa pierwszego wyboru. Dość często zdarza się, że nasze działania charakteryzuje myślenie przez problemy. Nadmierne komplikowanie, unikanie odpowiedzialności lub jej przerzucanie, selektywność wypowiedzi, filtrowanie przez pryzmat blokad wewnętrznych, strach przed zmianą. Wszystko to powoduje przestoje, zniechęcenie, spadek motywacji. To z kolei wpływa na relacje partnerskie i biznesowe.

Tymczasem potrzebne jest nam działanie szybkie, które przyniesie namacalne wręcz korzyść.

Zdalnie czy stacjonarnie

Wydarzenia z marca 2020 roku wprowadziły nas w nową rzeczywistość. Wirtualną. Jednocześnie, z uwagi na to, że było to środowisko stosunkowo nieznane – wzbudzało wiele wątpliwości. Tymczasem okazało się, że jest to ogromna wartość dodana, biorąc pod uwagę rynek biznesowy. Jesteśmy w stanie realizować całe mnóstwo rzeczy bez wychodzenia z biura, a nawet z domu. Zaczęliśmy wykorzystywać możliwości świata wirtualnego – przesyłanie dokumentów, spotkania on-line, wspólna praca nad projektami mimo odległości.

Do świata wirtualnego przeniosły się też szkolenia. Budzi to jednak czasem wątpliwości – czy będą one tak samo skuteczne, jak te realizowane stacjonarnie? Na to pytanie odpowiedz jest jedna – oczywiście.

Wszystko bowiem zależy nie od miejsca, ale od podejścia do realizacji.

 • W pierwszej kolejności ustal, czy temat zajęć może być zrealizowany wyłącznie w określonej formie. Faktycznie szkolenia integracyjne lepiej zorganizować stacjonarnie. To jednak nieliczny wyjątek.
 • Rozważ, jak wygląda zaplecze technologiczne. Czy uczestnicy posiadają odpowiedni sprzęt – czyli wyposażony w kamerkę internetową i mikrofon. Jeśli nie, to co można zrobić w tej sprawie.
 • Zadbaj o zaangażowanie. Żadne szkolenie nie przyniesie efektu, jeśli uczestnicy nie staną się jego częścią. Wiedzę natomiast można czerpać bez względu na formę.
 • Dostarcz jak najwięcej materiału do ćwiczeń. Przypadki, sytuacje trudne, kwestie problematyczne – wszystko to ma znaczenie dla trenera, który tworzy zajęcia i będzie istotnym elementem dla grupy szkoleniowej.
 • Zapytaj, jeśli nie masz pewności. Dobry trener będzie w stanie udzielić ci wsparcia nie tylko w tematyce szkolenia, ale także przy wyborze miejsca. Dla niego efektywna realizacja projektu jest równie ważna, co dla ciebie – zaufaj jego doświadczeniu.
O czym warto pamiętać planując szkolenie

Grupa docelowa

To dla niej ma być to szkolenie i właśnie dlatego od niej należy zacząć. Kim są jej członkowie? Dlaczego właśnie oni? Kto jest pomysłodawcą? Jak wygląda ich wzajemna relacja? O czym warto wspomnieć.

Wszystko to będzie mieć szczególne znaczenie nie tylko na samym szkoleniu, ale już na etapie tworzenia.

Kluczowe problemy

Niczego nie ukrywaj, nie koloryzuj, nie mów półsłówkami. Trener nie będzie oceniał ani ciebie, ani firmy. Jego zadaniem jest jak najefektywniej zrealizować projekty. Zrobi to, posiadając właściwe informacje. Ktoś kogoś nie lubi – powiedz o tym. Ktoś jest wysoce emocjonalny – zaznacz. Ktoś ma zadatki na buntownika – uprzedź. Lepiej, jeśli taka kwestia pojawi się na etapie projektowania, a nie dopiero na sali szkoleniowej.

Oczekiwania

Mówi o nich wprost. To jedyna opcja, aby zostały zrealizowane. Jeśli wystąpią jakieś trudności – będzie można o tym porozmawiać.

Obawy

One też są ważne. Zarówno te twoje, jak i uczestników zajęć. Powiedz o nich. To bardzo ważne, aby każdy na szkoleniu czuł się komfortowo. Można to zapewnić, przeciwdziałając przykrym doświadczeniom.

Entuzjazm

Bywa, że uczestnicy idą na szkolenie niejako za karę. Potem milczą, unikają udziału w ćwiczeniach, odliczają czas do końca. Możliwe, że jest to efekt braku entuzjazmu ze strony osoby organizującej. Powiedz im, dlaczego udział (aktywny) w szkoleniu jest ważny, zwłaszcza z ich perspektywy. Opowiedz o wartościach, które przydadzą im się do rozwoju. Wskaż, w jaki sposób ułatwi im to pracę albo wspomoże ich działania. Zrób z tego coś wyjątkowego.  

Przewiń na górę