Polityka Prywatności

 1. Administrator danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest BYTEWAVE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, NIP 9571159313, KRS 0001040487.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@raiseup.pl
 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Rodzaje danych osobowych zbieranych od klientów

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania lub korespondencyjny (jeśli dotyczy)
 • Informacje o zamówionych usługach i produktach cyfrowych
 • Dane niezbędne do realizacji płatności (np. numer konta bankowego)

2.2 Cele przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja zamówień na sesje rozwojowe, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz produkty cyfrowe (poradniki w formie PDF)
 • Kontakt z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub informowania o zmianach
 • Realizacja płatności za usługi i produkty cyfrowe
 • Przesyłanie informacji marketingowych i ofert (za zgodą klienta)
 • Przeprowadzanie analiz i statystyk w celu doskonalenia świadczonych usług
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, np. prowadzenie analiz i statystyk)
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych)
 1. Prawa klientów
 • Klient ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych
  • Sprostowania swoich danych osobowych
  • Usunięcia swoich danych osobowych
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • Przenoszenia swoich danych osobowych
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. Przekazywanie danych osobowych
 • Dane osobowe klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • Podmioty realizujące płatności (np. PayU)
  • Firmy kurierskie i pocztowe (w przypadku przesyłek)
  • Podmioty świadczące usługi IT i hostingowe
  • Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie realizacji usług i sprzedaży produktów cyfrowych
 1. Okres przechowywania danych
 • Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 1. Środki ochrony danych osobowych
 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.
 1. Postanowienia końcowe
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności, Klienci będą informowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 • Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie internetowej www.raiseup.pl.

 

Przewiń na górę